Καταχωρήθηκε Γνωστοποιήθηκε Σε εξέλιξη Απαντήθηκε Κλειστό Στο αρχείο

Οχληρία Land is full of dirty water and garbage harmful

#692
Στο αρχείο
Αναρτήθηκε πριν 5 μήνες

Περιγραφή αιτήματος:

On Faidras street there is a corner plot having so much garbage and pile of soils which makes big puddles. There will be mosquitoes now and it will be harmful to the public living near by. Mosquitoes causing many diseases which are also going on. Please clean this land else people will be harassed soon. This is really harmful and need URGENT attention. The land needs to be cleaned in order to avoid mosquitoes and related diseases.

Τοποθεσία:

Faidras 1, Ύψωνας 4186, Κύπρος

Πορεία Αιτήματος

Καταχωρήθηκε

Καταχωρήθηκε

πριν 5 μήνες

Δημιουργήθηκε από: Ανώνυμος Χρήστης

Initial commit at category Οχληρία

Γνωστοποιήθηκε

Γνωστοποιήθηκε

πριν 5 μήνες

Δημιουργήθηκε από: Solon

Your request has arrived

Στο αρχείο

Στο αρχείο

πριν ένα μήνα

Δημιουργήθηκε από: Γαβρίλης

Το αίτημα απαντήθηκε.