Καταχωρήθηκε Γνωστοποιήθηκε Σε εξέλιξη Απαντήθηκε Κλειστό Στο αρχείο

Απομάκρυνση άχρηστων αντικειμένων Οτι να ναι

#184
Στο αρχείο
Αναρτήθηκε πριν ένα χρόνο

Περιγραφή αιτήματος:

Εν εχει λάθος, βαρτον αμμο μες την μεση του δρόμου και εν σε κόφτει

Τοποθεσία:

Ηλία Καννάουρου, Λεμεσός

Πορεία Αιτήματος

Καταχωρήθηκε

Καταχωρήθηκε

πριν ένα χρόνο

Δημιουργήθηκε από: Nicos Nicolaou

Αρχική καταχώρηση

Γνωστοποιήθηκε

Γνωστοποιήθηκε

πριν ένα χρόνο

Δημιουργήθηκε από: Γαβρίλης

Το αίτημα/σχόλιο σας έχει γνωστοποιηθεί.

Στο αρχείο

Στο αρχείο

πριν ένα χρόνο

Δημιουργήθηκε από: Γαβρίλης

Εχει ληφθεί υπόψη το σχόλιο σας.