Καταχωρήθηκε Γνωστοποιήθηκε Σε εξέλιξη Απαντήθηκε Κλειστό Στο αρχείο

Βλάβες Υδατοπρομήθειας Υδατοπρομηθεια

#171
Στο αρχείο
Αναρτήθηκε πριν ένα χρόνο

Περιγραφή αιτήματος:

Χαμηλη ροη νερου

Τοποθεσία:

Κορινθου 8

Πορεία Αιτήματος

Καταχωρήθηκε

Καταχωρήθηκε

πριν ένα χρόνο

Δημιουργήθηκε από: Petros Ioannou

Αρχική καταχώρηση

Γνωστοποιήθηκε

Γνωστοποιήθηκε

πριν ένα χρόνο

Δημιουργήθηκε από: Γαβρίλης

Το αίτημα σας γνωστοποιήθηκε . Το πρόβλημα θα διαβιβαστεί στη τεχνική υπηρεσία.

Στο αρχείο

Στο αρχείο

πριν ένα χρόνο

Δημιουργήθηκε από: Γαβρίλης

Το αίτημα απαντήθηκε.