Καταχωρήθηκε Γνωστοποιήθηκε Σε εξέλιξη Απαντήθηκε Κλειστό Στο αρχείο

Παράπονο για ελλιπή εξυπηρέτηση Smelly water lake between houses

#645
Στο αρχείο
Αναρτήθηκε πριν ένα χρόνο

Περιγραφή αιτήματος:

Hello Mr Gavrail, please check which house has diverted its septic water to run under road and to lower empty plot. It's full of rats, snakes, mosquitoes. Every night water is running...

Τοποθεσία:

Γιάννου Κρανιδιώτη 42, Kolossi 4632, Κύπρος

Πορεία Αιτήματος

Καταχωρήθηκε

Καταχωρήθηκε

πριν ένα χρόνο

Δημιουργήθηκε από: Ανώνυμος Χρήστης

Initial commit at category Παράπονο για ελλιπή εξυπηρέτηση

Στο αρχείο

Στο αρχείο

πριν ένα χρόνο

Δημιουργήθηκε από: Γαβρίηλ Γαβριηλίδης

Παρακαλώ κάνετε αναφορά στο κοινοτικό Συμβούλιο Κολοσσίου.