Καταχωρήθηκε Γνωστοποιήθηκε Σε εξέλιξη Απαντήθηκε Κλειστό Στο αρχείο

Βλάβες Υδατοπρομήθειας Τεράστιο πρόβλημα με ποιότητα νερού στην Υψούπολη

#334
Απαντήθηκε
Αναρτήθηκε πριν 7 μήνες

Περιγραφή αιτήματος:

Εδώ και 2 χρόνια έχουμε τεράστιο πρόβλημα με το πόσιμο νερό που διαθέτει ο Δήμος μας στην Υψούπολη. Γεμάτο από άλατα και κυρίως οξυδώματα από τις παλιές σωληνώσεις. Στο σπίτι μου έχω τεράστιο πρόβλημα με όλες τις σωληνώσεις που είναι απευθείας συνδεδεμένες στο δίκτυο. Εχουν γεμίσει με κόκκινα / καφέ υπολείμματα και έχουν μπλοκάρει φίλτρα, πιεστικά και άλλες συσκευές.

Έχω πάθει ζημιές εκατοντάδων ευρώ. Αλλά πιστεύω ότι είναι επικίνδυνο προς πόση το νερό!!!

Απευθυνθήκαμε στον ίδιο τον Δήμαρχο τόσο προφορικά, γραπτώς με επιστολή μας, αλλά και κατ'ιδιάν συνάντηση και μας υποσχέθηκε πριν ενάμιση τώρα χρόνο, ότι μέχρι το καλοκαίρι του 2020, θα αλλάζονταν οι σωληνώσεις και θα είχαμε επίλυση του προβλήματος.

Αν ο Δήμος δεν προβεί άμεσα σε επίλυση του προβλήματος, θα ξεκινήσω νομικές διαδικασίες εναντίων του Δήμου, ζητώντας αποζημιώσεις.
Επίσης θα απευθυνθώ στον δικηγόρο μου, για να βρω τρόπο ώστε να μην πληρώνω για νερό το οποίο είναι ακατάλληλο. Ταυτόχρονα θα απευθυνθώ γραπτώς στο Υπουργείο Υγείας και Υγειονομικές Υπηρεσίες, για να θέσω θέμα καταλληλότητας του νερού και πιθανού κινδύνου για την υγεία των καταναλωτών.

Δυστυχώς τα χρήματα των δημοτών ξοδεύονται σε έργα χωρίς ιδιαίτερη σημασία και νόημα (π.χ. αλλαγή οδοστρομάτων, εγκατάσταση διαχωριστικών σε δρόμους που δεν χρειάζονται..κλπ), χωρίς να υπάρχει προτεραιότητα επίλυσης του προβλήματος με το νερό που είναι υψίστης σημασίας.

Αναμένουμε κάποια απάντηση σας και τις άμεσες ενέργειες σας.

Τοποθεσία:

Αθανάσιου Διάκου, Ύψωνας, Κύπρος

Πορεία Αιτήματος

Καταχωρήθηκε

Καταχωρήθηκε

πριν 7 μήνες

Δημιουργήθηκε από: Ανώνυμος Χρήστης

Αρχική καταχώρηση στην κατηγορία Βλάβες Υδατοπρομήθειας

Γνωστοποιήθηκε

Γνωστοποιήθηκε

πριν 7 μήνες

Δημιουργήθηκε από: Γαβρίλης

Το αίτημα σας έχει γνωστοποιηθεί.

Απαντήθηκε

Απαντήθηκε

πριν 5 μήνες

Δημιουργήθηκε από: Γαβρίλης

Σε απάντηση του γραπτού σας μηνύματος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως ο Δήμος έχει ήδη προχωρήσει σε αντικατάσταση μεγάλων τμημάτων του δικτύου υδατοπρομήθειας τα τελευταία χρόνια περιλαμβανομένων και τμημάτων στην περιοχή σας. Περαιτέρω έχουν ήδη ετοιμαστεί προσφορές αντικατάσταση και του δικτύου στην οδό σας οι οποίες έχουν προωθηθεί στο συμβούλιο προσφορών για λήψη της σχετικής απόφασης .Οι εργασίες θα είχαν όντως ολοκληρωθεί εντός του καλοκαιριού του 2020 αλλά λόγω της πανδημίας αυτό δεν κατέστει δυνατό. Όσο αφορά την ποιότητα του νερού εδώ και αρκετούς μήνες γίνονται δειγματοληπτικές αναλύσεις και αποτελέσματα αναρτιούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Ουδέποτε υπήρξε θέμα ποιότητας όπως θα διαπιστώσετε και μόνος ιδιαιτέρα στην περιοχή σας αφού ο σταθμός δειγματοληψίας βρίσκεται λίγα μέτρα μακριά σας εντός του Γ δημοτικού σχολείου .Είμαστε πάντα στην διάθεση σας για περισσότερες διευκρινήσεις.