Καταχωρήθηκε Γνωστοποιήθηκε Σε εξέλιξη Απαντήθηκε Κλειστό Στο αρχείο

Υπηρεσία σκυβάλων Σκύβαλα

#287
Καταχωρήθηκε
Αναρτήθηκε πριν 28 μέρες

Περιγραφή αιτήματος:

Η υπηρεσία σκυβάλων δεν πέρασε να μαζέψει τα σκύβαλα απο την οδό.

Τοποθεσία:

Ορεστού , Υψωνας 4186

Πορεία Αιτήματος

Καταχωρήθηκε

Καταχωρήθηκε

πριν 28 μέρες

Δημιουργήθηκε από: Ανώνυμος Χρήστης

Αρχική καταχώρηση

Καταχωρήθηκε

Καταχωρήθηκε

πριν 28 μέρες

Δημιουργήθηκε από: Ανώνυμος Χρήστης

Αρχική καταχώρηση

Καταχωρήθηκε

Καταχωρήθηκε

πριν 28 μέρες

Δημιουργήθηκε από: Ανώνυμος Χρήστης

Αρχική καταχώρηση

Καταχωρήθηκε

Καταχωρήθηκε

πριν 28 μέρες

Δημιουργήθηκε από: Ανώνυμος Χρήστης

Αρχική καταχώρηση

Καταχωρήθηκε

Καταχωρήθηκε

πριν 28 μέρες

Δημιουργήθηκε από: Ανώνυμος Χρήστης

Αρχική καταχώρηση

Καταχωρήθηκε

Καταχωρήθηκε

πριν 28 μέρες

Δημιουργήθηκε από: Ανώνυμος Χρήστης

Αρχική καταχώρηση

Καταχωρήθηκε

Καταχωρήθηκε

πριν 28 μέρες

Δημιουργήθηκε από: Ανώνυμος Χρήστης

Αρχική καταχώρηση

Καταχωρήθηκε

Καταχωρήθηκε

πριν 28 μέρες

Δημιουργήθηκε από: Ανώνυμος Χρήστης

Αρχική καταχώρηση