Καταχωρήθηκε Γνωστοποιήθηκε Σε εξέλιξη Απαντήθηκε Κλειστό Στο αρχείο

Παράπονο για ελλιπή εξυπηρέτηση Εφαρμογή του δημου υψωνα

#249
Στο αρχείο
Αναρτήθηκε πριν ένα χρόνο

Περιγραφή αιτήματος:

Τελικά η εφαρμογή αυτή ενημερωνεται ή είναι μόνο για να υπάρχει?

Τοποθεσία:

Ηλία Καννάουρου, Λεμεσός

Πορεία Αιτήματος

Καταχωρήθηκε

Καταχωρήθηκε

πριν ένα χρόνο

Δημιουργήθηκε από: Ανώνυμος Χρήστης

Αρχική καταχώρηση

Γνωστοποιήθηκε

Γνωστοποιήθηκε

πριν ένα χρόνο

Δημιουργήθηκε από: Γαβρίλης

Το σχόλιο σας έχει γνωστοποιηθεί.

Απαντήθηκε

Απαντήθηκε

πριν ένα χρόνο

Δημιουργήθηκε από: Γαβρίλης

αναφορικά με το σχόλιο σας κατά πόσο η εφαρμογή ενημερώνεται πρέπει να σας πληροφορήσω πως ο διαχειριστής απ[ουσίαζε στο εξωτερικό για αυτο δεν ήταν δυνατόν να γίνει η αναγκαιά ενημέρωση.

Στο αρχείο

Στο αρχείο

πριν ένα χρόνο

Δημιουργήθηκε από: Γαβρίλης

Το αίτημα έχει απαντηθεί.